O tekutých atraktoroch v boilies…Význam tekutých atraktorov medzi rybármi je nedocenený. Problém spočíva v tom, že mechanizmus šírenia pachov vo vode a vo vzduchu je veľmi rozdielny, čuchový systém cicavcov a rýb musí byť teda tiež rozdielny.

Rozdielny čuch

Zápach určitej látky človek vníma svojimi čuchovými receptormi. Čuchové receptory dráždia plynné látky nachádzajúce sa vo vdychovanom vzduchu. Plyny a rôzne výpary sa rozpúšťajú v sekréte sliznice a následne vo forme roztoku dráždia jednotlivé receptory. Tie potom posúvajú informáciu neurologickou sústavou do mozgu, kde vniká celkový čuchový vnem. Cítime teda vône, či pachy, ktoré majú dobrú rozpustnosť v organických rozpúšťadlách prítomných na našej sliznici.

U rýb je čuch tvorený senzorickým systémom na rozoznávanie rôznych špecifických látok priamo vo vode. Teda nie v organických rozpúšťadlách. Kapor cíti úplne inak ako človek. Cíti úplne iné veci ako človek, a ešte k tomu s neporovnateľne väčšou citlivosťou. Ich čuchové receptory sú schopné zdetekovať jednotlivé molekuly látky aj vo veľkom objeme vody.

 kapor  boilies
Kaprí “nos” v reze. Obrázok ukazuje ako voda prechádza cez kaprí čuchový orgán. Čuchové bunky chemicky analyzujú molekuly vody.

 

V praxi to teda môžme chápať tak, že keď ovoniame voňavú guľku s esenciou, ktorá nemá dobrú rozpustnosť vo vode, nám sa môže aj tak zdať extrémne voňavá. Kapor však z tejto guľky cíti hlavne suroviny z ktorých je vyrobená, v horšom prípade konzervant.

Význam tekutých atraktorov v boilies

Poďme však k téme. Atraktor = z anglického attract = priťahovať pozornosť.

Vďaka čuchu môžu ryby určiť polohu potencionálnej potravy podľa jej vône a zamerať sa na ňu. Zväčšujúca sa koncentrácia pachu ich dovedie k samotnému zdroju. Zjednodušene, kapor ide za potravou po silnejúcej vôni.
Aby ryba zacítila nástrahu, musí sa jej vôňa najskôr rozpustiť vo vode. Pri kŕmnych boilies to samozrejme nie je až také dôležité ako pri boilies na lovenie.

Tekutiny sú z pravidla rýchlejšie rozpustné vo vode ako tuhé látky, preto má ich účinnosť neporovnateľne rýchlejší nástup. Z hľadiska nástrah ide najčastejšie o aminokyseliny a mastné kyseliny, sacharidy.

 boilies v dipe

Boilies poliate tekutým atraktorom – každá vo vode rozpustná látka zvyšuje šancu, že ryby potravu nájdu skôr.

Atraktory bývajú často využívané prírodné suroviny získané napríklad z cukrovej repy, kukurice, výťažky rôznych morských živočíchov, rastlinných a živočíšnych tukov, olejov a podobne. Často sú využívané aj výrobky chemického pôvodu, najmä syntetické vône a sladidlá.

Vo všeobecnosti sa preferujú prírodné suroviny, no nemožno všeobecne tvrdiť, že chemické vône nemôžu pozitívne stimulovať čuchové receptory kapra a spôsobiť záujem o návnadu.

 

Melasa

Najbežnejším, lacným ale dostatočne účinným atraktorom v boilies z tekutín, môže byť glukózový sirup, či melasa. Tá je na slovensku najdostupnejšia.
Melasa je jedným z najcennejších “odpadov” zo spracovania cukrovej repy. Je to hustá nepriehľadná tekutina hnedej až tmavohnedej farby, má sladkú chuť s jemne horkou dochuťou. Repná melasa je veľmi dobre rozpustná aj v studenej vode. Obsahuje veľké množstvo cukrov, medzi štyrmi a siedmimi percentami dobre známeho betaínu. Dá sa používať celoročne a čudovali by ste sa, v koľkých komerčných boostroch a dipoch tvorí základnú zložku.

dip na boilies

Takto sa chová melasa pod vodou. Aj tá zo susedného JRD.

 

Komerčné boostre a dipy v boilies

Hlavným cieľom rôznych kaprárskych tekutých výrobkov je zaujať kaprov k záberom. Na trhu je dostatok veľmi kvalitných výrobkov plných vo vode rozpustných látok, ktoré dokážu na základe aminokyselinového profilu skutočne (do určitej miery) selektovať veľkosť rýb vzhľadom na ich preferencie v určitom veku.

Do diskusii o tom, či majú tekuté zložky potravy význam, alebo nemajú, sa už nezapájam. Som si istý, že majú logické opodstatnenie a vzhľadom na kaprí čuchový zmysel je každá molekula potravy vo vode plusom, ktorý môže rozhodnúť o úspechu. O to väčší význam to má u rybárov ako ja, teda tých, ktorí nemajú čas tráviť na rybách príliš dlhú dobu.

 Lovu zdar.

 Michal B.

 

Ďakujeme Michalovi, že pre nás zhrnul jeho skúsenosti zo svojejvedierko-s-boilies
výroby boilies do svojho článku.

Ako vďaku mu posielame na vyskúšanie aj naše boilies
vedierko 5kg Krill.

 

Chceli by ste sa podeliť so svojou skúsenosťou s boilies aj vy ?
Zašlite nám Váš článok. A my ako ho zverejníme, tak Vás odmeníme našimi boilies.

Spolupracujeme: Pppcreative.sk, Lencos In